8.11.18 Het Nieuwe Erfrecht

Sinds 1 september is het erfrecht gewijzigd. Dat is niets te vroeg, want de meeste regels dateerden al van in de tijd van Napoleon. Opmerkelijkste hervorming is dat je een groter deel van je eigendom kan nalaten aan wie je wil. Een overzicht vindt U in bijhorend artikel. Nieuwe spelregels voor erfenis sinds 1 september… lees meer…

23.12.15 Beroepsschulden ontstaan tijdens het huwelijk: wie betaalt ze?

De vraag die aan bod komt in onderstaand artikel is de volgende: welk vermogen kan worden aangesproken voor het betalen van de beroepsschulden van één van de echtgenoten in een wettelijk stelsel? Wanneer u op het moment van uw huwelijk geen huwelijkscontract hebt opgemaakt, dan valt u automatisch onder het wettelijk stelsel. Dit is het… lees meer…

23.09.15 Afhaling van gelden door één echtgenoot voor de feitelijke scheiding: cassatie reikt de oplossing aan

Een veel voorkomend probleem in de praktijk betreft de situatie waarin één van de echtgenoten kort voor of tijdens de feitelijke scheiding gelden afhaalt van de gemeenschappelijke bankrekening(en) zonder dat de andere echtgenoot daar weet van heeft. Ook het overschrijven van gemeenschappelijke gelden naar een nieuw geopende bankrekening waarvan de echtgenoot-afhaler alleen de titularis is, komt geregeld voor. Dient deze echtgenoot dan geen… lees meer…

18.08.15 De algemene voorwaarden als oplossing tegen wanbetalers

Wanbetalers kunt u missen als kiespijn en toch krijgen bijna alle bedrijven ermee te maken. Het betalingsgedrag tussen Belgische bedrijven lijkt inmiddels licht te verbeteren, al wordt ongeveer 1/3 van de facturen nog altijd te laat of helemaal niet/betaald. Het kantoor krijgt regelmatig de vraag van ondernemers wat zij preventief kunnen doen om zich te… lees meer…

17.02.15 Recente ontwikkelingen inzake wegverkeersrecht

Met de Wet van 9 maart 2014, die grotendeels in werking treedt op 1 januari 2015, heeft de wetgever de verkeerswetgeving andermaal verstrengd.  De doelstelling is, zoals steeds, het nog verder terugdringen van het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer.  Belangrijkste maatregel daarbij is het harder aanpakken van hardleerse overtreders, de “recidivisten”. Tot op heden… lees meer…