Contracten

Een goed contract biedt de mogelijkheid om nare betwistingen en gerechtelijke procedures te vermijden.

Als bouwheer, aannemer, architect, huurder, verhuurder, koper of verkoper wil u van uw medecontractant graag de nodige informatie voor de uitvoering van het werk/dienst, wil u weten welke rechten en verplichtingen u heeft, wil u graag een aantal garanties inzake de betaling van uw werken/diensten, of wil u uw eigen aansprakelijkheid beperken.

Ons kantoor zorgt voor overeenkomsten op uw maat zoals een huurovereenkomst, een aannemingsovereenkomst, een verkoopsovereenkomst… Wij verlenen zowel advies bij de totstandkoming van contracten van allerlei aard, maar behartigen tevens uw belangen wanneer u zich met een gerechtelijke procedure geconfronteerd ziet.