Aansprakelijkheidsrecht

U bent pas aansprakelijk als wordt aangetoond dat door uw fout aan iemand anders schade werd veroorzaakt.

Deze drie elementen, fout, schade en oorzakelijk verband, zijn essentieel om een mogelijke aansprakelijkheidsvordering te doen slagen, of bij gebreke hieraan, om deze af te weren.

Wij verstrekken advies en begeleiden u bij procedures.

Wij verlenen bijstand bij zowel de verdediging ingeval van aansprakelijkheid als bij het opstellen van complexe schadevorderingen (zo vb. inzake letselschade). Omgekeerd staan wij u bij om schadeclaims af te weren.