Arbeidsrecht – sociaal zekerheidsrecht

Wij behandelen in eerste instantie zaken die verband houden met individueel arbeidsrecht, dit zowel in opdracht van werkgevers als in opdracht van werknemers. Centraal in het individueel arbeidsrecht staat het arbeidsovereenkomstenrecht: het aanwerven, tewerkstellen en het ontslaan van personeel.

Zowel als werkgever als werknemer kan u talrijke vragen hebben omtrent een arbeidsovereenkomst; wij bieden u advies en/of bijstand inzake geschillen.

Het kantoor heeft expertise in geschillen omtrent tegemoetkoming aan personen met een handicap (inkomstenvervangende en integratietegemoetkoming).

Ook worden geschillen behandeld die betrekking hebben op pensioenen, hulp aan bejaarden, gezinsbijslag, arbeidsongevallen…