‹ terug naar overzicht

Recente ontwikkelingen inzake wegverkeersrecht

Met de Wet van 9 maart 2014, die grotendeels in werking treedt op 1 januari 2015, heeft de wetgever de verkeerswetgeving andermaal verstrengd.  De doelstelling is, zoals steeds, het nog verder terugdringen van het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer.  Belangrijkste maatregel daarbij is het harder aanpakken van hardleerse overtreders, de “recidivisten”.

Tot op heden bevatte de verkeerswetgeving enkele bijzondere herhalingsregimes.  Zo werd een geïntoxiceerde bestuurder bijvoorbeeld zwaarder bestraft wanneer hij in de afgelopen 3 jaar al eens veroordeeld was voor intoxicatie.  In de nieuwe regelgeving wordt er voorzien in een uniform systeem voor recidivisten op het vlak van het rijverbod.  Eenvoudig gezegd is het zo dat wanneer je binnen de 3 jaar na een veroordeling voor een zware overtreding, opnieuw een zware overtreding begaat, je een rijverbod opgelegd zal krijgen van minimaal 3 maanden en dat daaraan verplicht de 4 herstelexamens moeten worden gekoppeld (theoretisch examen, praktisch examen, medische proef en psychologische proef).  Bega je binnen de 3 jaar 2 zware overtredingen dan bedraagt het rijverbod minimaal 6 maanden, en bega je 3 zware overtredingen, dan mag je minimaal 9 maanden niet meer rijden.  Belangrijk is dat de wetgever de bedoelde zware overtredingen oplijstte: overtredingen van de 4de graad, zware snelheidsovertredingen, rijden zonder geldig rijbewijs, vluchtmisdrijf, zware intoxicatie en dronkenschap, rijden spijts verval en gebruik van een radardetector.  Niet enkel herhaling van eenzelfde soort overtreding wordt geviseerd, bijvoorbeeld intoxicatie na intoxicatie, want het systeem geldt voor de herhaling van eender welke soort van zware overtreding.  Wanneer je dus bijvoorbeeld 2 jaar geleden veroordeeld werd voor zware intoxicatie, en je nu vervolgd wordt voor een snelheidsovertreding van > 30 km/u in de bebouwde kom, zal het nieuwe herhalingssysteem toepassing vinden.  Overbodig te zeggen dat er vanaf 2015 heel wat meer gevallen van recidive zullen zijn.

De verkeerswetgeving wordt nog op tal van andere vlakken aangepast.

Zo zal voor de beroepschauffeurs van vrachtwagens, autobussen, taxi’s, limousines, ambulances, … een verlaagde intoxicatiedrempel gelden.  Voor “gewone” chauffeurs geldt een drempel van 0,22 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht (0,5 pro mille in het bloed).  Beroepschauffeurs zullen vanaf 1 januari 2015 in overtreding zijn van zodra ze 0,09 mg/l blazen tijdens de uitoefening van de job.  Blaast een beroepschauffeur tussen 0,09 mg/l en 0,22 mg/l dan wordt er een onmiddellijke inning van 100,00 EUR toegepast en zal hij 2 uur niet mogen rijden.

Deze oplijsting van nieuwe maatregelen, die overigens niet volledig exhaustief is, toont aan dat het de wetgever menens is met verstokte verkeersovertreders.  Vooral recidivisten zullen het daarbij mogen ontgelden.

Een gewaarschuwd bestuurder is er twee waard!