Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht regelt de verhoudingen tussen ondernemingen (zelfstandige handelaars, financiers…).

Het handelsrecht kent verschillende deeldisciplines, elk verweven met bijzondere wetgeving.

Wij verlenen advies en bijstand inzake handelscontracten en handelsgerechtelijke geschillen.

Wij staan in voor de redactie van contracten, begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor de rechtbanken of arbitragecolleges.

Wij begeleiden u als handelaar of consument in het kader van factuurinvorderingen, betwistingen inzake de eerlijke handelspraktijken, handelshuur, beslagmaatregelen, gedwongen uitvoering en het ondernemingsrecht in het algemeen. Tevens verlenen wij ondernemingen in moeilijkheden bijstand.

Als faillissementscurator heeft Mr. Els LEENKNECHT ruime ervaring.