Verkeersrecht

Verkeersrecht behelst o.a. de strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank bij snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijven, alcoholintoxicatie, dronkenschap, onopzettelijke slagen en verwondingen. Deze verdediging nemen wij voor u ter harte.

Eveneens staan wij u bij voor de geldelijke recuperatie van de geleden schade of omgekeerd, voor de betwisting van schadeaanspraken.

Tenslotte leggen wij ons toe op de discussie over het mogelijke verhaal van de verzekeraar op de verzekerde (regres).