Pro deo

Misschien heeft u recht op een pro deo-advocaat? Men noemt dit de ‘juridische tweedelijnsbijstand’ georganiseerd door de Bureaus voor Juridische Bijstand.

Ons kantoor treedt pro deo voor u op als u aan de voorwaarden voldoet.

U vindt de inkomensgrenzen hieronder in de tabel (cijfers gelding vanaf 1.09.2014)

Komt u in aanmerking dan brengt u n.a.v. uw eerste consultatie navolgende documenten mee:

  • aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand (model downloaden: zie supra) ingevuld en ondertekend
  • attest samenstelling gezin
  • inkomstenbewijs van alle meerderjarige leden van het gezin
  • indien meerderjarige nog studeert: bewijs van inschrijving van student
  • bewijs van betaling of bekomen van onderhoudsgeld
  • indien geen onderhoudsgeld wordt bekomen: een verklaring op eer opmaken
  • eventueel bewijs van afbetaling van schulden (geen aflossing lening voor huis of auto)