Strafrecht

Vele misdrijven worden omschreven in het strafwetboek. Andere kan men terugvinden in talloze bijzondere wetten.

Indien u wordt vervolgd voor een misdrijf kan u rekenen op onze bijstand.

Wij verlenen uiteraard ook de nodige bijstand aan ouders van minderjarigen die voor de Familierechtbank, sectie Jeugdrechter moeten verschijnen.

Wij volgen voor u de strafprocedure op, bestuderen uw strafdossier, verzoeken desgevallend om inzage en het stellen van bijkomende onderzoekshandelingen. Wij gaan uiteraard na of alle procedureregels door het gerecht werden nageleefd. Tenslotte verzekeren wij uw verdediging voor de raadkamer/kamer van inbeschuldigingstelling en de Strafrechter.

De belangen van definitief veroordeelden worden door ons behandeld voor de Strafuitvoeringsrechtbank.

Indien u slachtoffer bent van een misdrijf begeleidt ons kantoor u in de procedure om uiteindelijk volledige genoegdoening te bekomen.

Wij staan ook in voor de financiële afwikkeling van uw dossier en de recuperatie van de toegekende gelden.

Het kantoor heeft inmiddels ook expertise in interneringskwesties.

Geïnterneerden worden correct opgevolgd; er wordt gezocht naar een passende oplossing voor de problematiek, desnoods door hiervoor een procedure te voeren. Wij staan geïnterneerden bij voor de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij en de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij.