Ereloon

Een advocaat ontvangt een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons). Er bestaan geen vaste tarieven.

Ga altijd na of de tussenkomst voorzien is in uw rechtsbijstandspolis.

Wij kijken altijd eerst of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kosteloosheid (pro deo systeem).

Let wel sedert 1 september 2016 wordt er steeds een remgeld gevraagd voor de aanstelling en de aanleg van het dossier (€50,00).

Indien u geen rechtsbijstand geniet en u niet in aanmerking komt pro deo zullen de prestaties moeten worden betaald.

Wij geven u uiteraard alle transparantie in de aanrekening van onze prestaties.

Het ereloon wordt samengesteld op basis van één of meerdere van volgende systemen:

uurtarief

Een basisuurloon van € 125,00 (excl. 21% BTW)

procentueel tarief

procentueel tarief berekend op grond van de geclaimde of gerecupereerde bedragen;

 • van 0 tot 6.200 euro: 15%
 • van 6.200 tot 49.500 euro: 10%
 • van 49.500 tot 124.000 euro: 8%
 • van 124.000 tot 248.000 euro: 6%
 • meer dan 248.000 euro: 4%

vast bedrag

Deze berekening kan worden gehanteerd voor de begroting van erelonen in een niet of moeilijk in geld waardeerbare geschillen.

Naast de prestaties die wij voor u leveren, brengt de behandeling van uw dossier ook een aantal kosten teweeg. De kosten worden op de volgende wijze aangerekend:

 • eenmalige consultatie zonder opening dossier: € 50,00 (excl. 21% BTW)
 • opening dossier: € 75,00 (excl. 21% BTW)
 • dactylografie: € 10,00 (excl. 21% BTW) per blad – € 12,00 (excl. 21% BTW) per brief
 • kopies: € 0,50 (excl. 21% BTW) per pagina
 • kilometervergoeding: € 0,75 (excl. 21% BTW) per kilometer
 • financiële verrichtingen: € 2,50 (excl. 21% BTW) per verrichting
 • gerechtskosten (rolrechten, afschriften, expedities, kosten van gerechtsdeurwaarder): werkelijke kostprijs
 • DPA (kosten die het neerleggen van conclusies en stukken met zich meebrengen): werkelijke kostprijs

In principe wordt u regelmatig een provisionele ereloonstaat overgemaakt in functie van de geleverde prestaties, doch slechts indien deze € 250,00 te boven gaat. U krijgt steeds een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties en kosten;